Στο ελεύθερο θέμα ο υποψήφιος μπορεί να ζωγραφίσει ότι θέλει , αφηρημένο ή συγκεκριμένο , από τη φαντασία του .