Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ιδιαιτερότητα του χαρακτήρα κάθε σπουδαστή.

Η εξάσκηση στο ελεύθερο σχέδιο γίνεται εκ του φυσικού, από εκμαγεία αγαλμάτων, από τη σύνθεση διαφόρων αντικειμένων, καθώς και από μοντέλο γυμνό ή ντυμένο. Οι σπουδαστές σχεδιάζουν με ασπρόμαυρα υλικά, μολύβια, κάρβουνα ή μελάνια σε χαρτί. Κατά τη διάρκεια εξέλιξης του σχεδίου του μαθητή οι διδάσκοντες υποδεικνύουν τις διορθώσεις που πρέπει να γίνουν  σε σχέση με το μοντέλο.

Στόχος του μαθήματος είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν οπτική-σχεδιαστική  αντίληψη όχι μόνο για την επιτυχία στις εισαγωγικές εξετάσεις αλλά και τις γνώσεις για μια επιτυχημένη καλλιτεχνική πορεία.