Η διδασκαλία του χρώματος γίνεται από συνθέσεις αντικειμένων εκ του φυσικού.

Οι σπουδαστές ζωγραφίζουν συνήθως με υδροδιαλυτά χρώμα σε χαρτόνια διαστάσεων 50Χ70 εκ. Μαθαίνουν να αποδίδουν σωστά τα χρώματα και τις επί μέρους χρωματικές διαβαθμίσεις , τις επιρροές του φωτός, να γνωρίσουν και να χρησιμοποιούν σωστά τα υλικά τους ενώ μεγάλη έμφαση δίνετε στην ανάδειξη της προσωπικής έκφρασης του κάθε σπουδαστή.