Η διδασκαλία του χρώματος γίνεται από συνθέσεις αντικειμένων εκ του φυσικού.

Οι σπουδαστές ζωγραφίζουν συνήθως με υδροδιαλυτά χρώματα σε χαρτόνια διαστάσεων 50Χ70 εκ. Μαθαίνουν να αποδίδουν σωστά τα χρώματα και τις επί μέρους χρωματικές διαβαθμίσεις, τις επιρροές του φωτός, γνωρίζουν και χρησιμοποιούν σωστά τα υλικά τους, ενώ μεγάλη έμφαση δίνεται στην ανάδειξη της προσωπικής έκφρασης του κάθε σπουδαστή.

Οι σπουδαστές μαθαίνουν πώς να χρησιμοποιούν σωστά και με φειδώ τα χρώματα που τους διατίθενται και γνωρίζουν τη γενική εφαρμογή της θεωρίας χρωμάτων και τη σχέση μεταξύ των χρωμάτων, κάτι που θα τους βοηθήσει να αντιλαμβάνονται γρηγορότερα τις διάφορες αποχρώσεις, τους συνδυασμούς των χρωμάτων (π.χ. κίτρινο και μπλε κάνει πράσινο), αλλά και τα χρώματα γενικότερα.