Οι εισαγωγικές εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και αυτό είναι γνωστό σε όλους τους υποψηφίους.

Ο κανόνας για την επιτυχία είναι η εντατική δουλειά και η σωστά μεθοδευμένη προετοιμασία, η οποία απαιτεί ειδικές γνώσεις σχεδίου και χρώματος. Στο «εργαστήριο μου», οι σπουδαστές μαθαίνουν να πειραματίζονται, να είναι καινοτόμοι, να σπάνε τους κανόνες! Μέσω της επανάληψης των εργασιών, οι σπουδαστές γίνονται καλύτεροι και δημιουργούν το δικό τους χαρτοφυλάκιο (portfolio) ελεύθερων σχεδίων και χρώματος, ώστε να είναι σίγουρο ότι και θα μπουν στην Σχολή Καλών Τεχνών, αλλά και ότι θα πετύχουν τους καλλιτεχνικούς τους στόχους.

Το εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφικής στοχεύει ακριβώς στην κατάλληλη προετοιμασία των σπουδαστών του, έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ειδικές και συγκεκριμένες απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων των Σχολών Καλών Τεχνών.

Διδακτικό προσωπικό: Οι καθηγητές/ιες του εργαστηρίου είναι απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών και έχουν πλούσια εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων, καθώς και στις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων.