Οι εισαγωγικές εξετάσεις στις Σχολές Καλών Τεχνών είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και αυτό είναι γνωστό σε όλους τους υποψηφίους.

Ο κανόνας για την επιτυχία είναι η εντατική δουλειά και η σωστά μεθοδευμένη προετοιμασία η οποία απαιτεί ειδικές γνώσεις σχεδίου και χρώματος.

Το εργαστήριο σχεδίου και ζωγραφικής στοχεύει ακριβώς στην κατάλληλη προετοιμασία των σπουδαστών του έτσι ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις ειδικές και συγκεκριμένες απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων των Σχολών Καλών Τεχνών.

Διδακτικό προσωπικό: Οι καθηγητές/ιες του εργαστηρίου είναι απόφοιτοι Σχολών Καλών Τεχνών και έχουν πλούσια εμπειρία στην προετοιμασία υποψηφίων καθώς και στις απαιτήσεις των εισαγωγικών εξετάσεων