Στο ελεύθερο ή “λεκτικό” θέμα ο σπουδαστής καλείτε να αποδώσει ζωγραφικά ένα δικό του έργο, με θέμα μια λέξη η φράση -έννοια η οποία ανακοινώνετε κατά την διάρκεια των εξετάσεων. ( πχ το 2010 το θέμα στην μια ομάδα ήταν ‘ανεγειρόμενη οικοδομή’ και στην άλλη ‘δημόσιος χώρος’)